METODINĖ TARYBA

METODINĖ TARYBA

Virginija Šarlauskienė – metodinės tarybos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Asta Gūžienė – lietuvių ir užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė;

Dalia Bačiulienė – socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, etikos vyresnioji mokytoja;

Rasa Petrulevičienė – tiksliųjų ir gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, biologijos mokytoja metodininkė;

Aušra Račienė – pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Remigija Daukintienė – menų, technologijų ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė, technologijų mokytoja metodininkė;

Roma Grubliauskienė – klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė.