VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 

Skuodo rajono Ylakių gimnazijos vaiko gerovės KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

Vaiko gerovės komisija

Virginija Šarlauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, - pirmininkė

Janina Liekytė, vyresnioji socialinė pedagogė, - pirmininkės pavaduotoja

Nariai:

Roma Grubliauskienė, mokytojo padėjėja;

Dalia Gudauskienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;

Diana Kristutienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Rasa Petrulevičienė, biologijos mokytoja metodininkė;

Loreta Petrutienė, vyresnioji logopedė