-Vizija

Veikla

Vizija

Ylakių gimnazija – tai mokykla, kurioje gera kartu mokytis, dirbti ir būti.

 

 

Planavimo dokumentai

Ugdymas

Pasiekimai

Veiklos įsivertinimas

Organizacijos