Mokinių skatinimas

SKUODO RAJONO YLAKIŲ GIMNAZIJA

GABIŲ, AKTYVIŲ, DARBŠČIŲ MOKINIŲ SKATINIMO TVARKA