Savivalda

Savivaldos institucijos

Gimnazijos taryba

Tėvų komitetas

Mokinių seimas

Metodinė taryba