Meno mokyklos filialas

muzikine20190225 m1  

Skuodo meno mokyklos Ylakių skyriuje dirba šie pedagogai:

Mokytoja metodininkė Neringa Daukšienė (dailė);

Mokytoja Sonata Daukšienė (dailė);

Vyr. mokytoja Estrėja Eglė Odinienė (fortepijonas);

Vyr. mokytoja Asta Narvilienė (kanklės);

Mokytojas metodininkas Algimantas Matutis (dainavimas, solfedžio);

Vyr. mokytojas Algimantas Kosteckas (trimitas).

Skyriaus metodinės veiklos organizatorius mokytojas Juozas Daukšas (solfedžio, muzikos istorija);

 

 muzikine jubiliejus20190225 m1

 

 

Kanklininkių olimpiada ,,Skambiosios stygos“

2015 m. balandžio 11 d. Klaipėdoje vyko II-oji respublikinė jaunųjų kanklininkių olimpiada ,,Skambiosios stygos“. Sveikiname Nedą Žutautaitę (mokyt. Asta Narvilienė), kuri savo klasės pogrupyje tapo III-čio laipsnio diplomante.

 

Etiudų konkursas

2015 m. kovo 20 d.  fortepijono specialybės mokinys Jonas Jevaišas (mokyt. Estrėja Odinienė) dalyvavo VI Žemaitijos krašto muzikos ir meno mokyklų etiudų konkurse Kretingoje. Sveikiname Joną, tapus savo klasės pogrupyje II-os vietos laureatu.

 

XII respublikinis Jono Švedo konkursas

2015 m. kovo 7-8 d. Vilniuje vyko XII respublikinis Jono Švedo liaudies instrumentų atlikėjų konkursas. Jame kanklėmis grojo  Ugnė Genčaitė (mokyt. Asta Narvilienė), o birbyne Nojus Narvilas (mokyt. Tadas Jonaitis). Sveikiname mokytojus ir abu mokinius, pelniusius laureatų diplomus.

 

 

 

Rajoninė dailės olimpiada 

2015 m. vasario 26 d. Skuode vyko rajoninė dailės olimpiada. Šių metų tema - ,,Lietuvos dvarų istorija". Sveikiname Teresę Savickaitę (mokyt. Sonata Lengvenytė) užėmus III-ąją vietą.

 

 

Kazimiero Biliūno konkursas

 

2015 m. vasario 28 d. Klaipėdoje vyko V respublikinis Kazimiero Biliūno tautinių muzikos instrumentų ansamblių ir orkestrų festivalis – konkursas. Sveikiname  Vakarį Jonauską, Eimantą Daubarį, Roką Šmitą, Nojų Narvilą ir jų mokytoją Tadą Jonaitį savo pogrupyje užėmus I-ąją vietą.