Mokytojai

mokytojai2020m600

 

 

Ylakių gimnazijos pedagoginių darbuotojų sąrašai 

 

Nr. Vardas, pavardė Mokomieji dalykai/ neformaliojo švietimo programos/ pareigos Įgyta kvalifikacinė kategorija
1. Kristina Nikartienė Anglų k., 6a kl. vadovė Anglų k. vyresnioji mokytoja
2. Dalia Bačiulienė Etika, žmogaus sauga, ekonomika, G4 kl. vadovė, mokytojo padėjėja Etikos vyresnioji mokytoja
3. Darius Martinkus Technologijos Technologijų vyr. mokytojas
4. Remigija Daukintienė Technologijos, „Jaunieji konditeriai“ Technologijų mokytoja metodininkė
5. Neringa Daukšienė Dailė, gimnazijos interjero ir atributikos kūrimas Dailės mokytoja metodininkė
6. Lidija Drukteinienė Istorija, kraštotyros būrelis Istorijos mokytoja metodininkė
7 Vaclovas Galinskas Fizinis ugdymas, Judriųjų sportinių žaidimų mokymas, pagrindinių krepšinio žaidimo elementų tobulinimas Kūno kultūros mokytojas metodininkas
8. Angelija Gedvilienė Matematika Matematikos mokytoja metodininkė
9 Janina Baškienė Rusų k. Rusų k. mokytoja metodininkė
10 Asta Gūžienė Lietuvių k.ir literatūra, mokytojo padėjėja, G3 kl. vadovas Lietuvių k. mokytoja metodininkė
11 Diana Kristutienė Pradinis ugdymas, meninės raiškos grupė „Fantazija“, 1 kl. vadovė Pradinių kl. mokytoja metodininkė
12. Janina Liekytė Socialinė pedagogė, 6 b kl. vadovė Vyresnioji socialinė pedagogė
13. Algimantas Matutis Muzika, muzikos grupė Muzikos mokytojas metodininkas
14. Aurelija Narkutė Tikyba, ateitininkai Tikybos vyresnioji mokytoja
15. Jolanta Šliačkuvienė

Matematika

Vaiko priežiūros atostogose

 
16. Andrius Petrauskas Informacinės technologijos Informacinių technologijų  mokytojas metodininkas
17. Rasa Petrulevičienė Biologija, „Gamtoje ir iš gamtos“, 8 kl. vadovė Biologijos mokytoja metodininkė
18. Vilma Taurinskaitė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vaiko priežiūros atostogose

 
19. Aušra Račienė Pradinis ugdymas, šokių grupė, 3 kl. vadovė Pradinių kl. mokytoja metodininkė
20 Antanas Raštikis Fizika Fizikos mokytojas metodininkas
21. Sigutė Razguvienė Chemija, G1 kl. vadovė Chemijos mokytoja metodininkė
22. Vaclovas Statkus Direktorius  
23. Nijolė Statkienė Pradinis ugdymas, gamtosauginė grupė „Gamtukai“, 2 kl. vadovė Pradinių klasių mokytoja metodininkė
24. Virginija Šarlauskienė Lietuvių k. ir literatūra, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lietuvių k. mokytoja  metodininkė,
25. Zita Jagminienė Matematika, G2 kl. vadovė Matematikos vyresnioji mokytoja
26. Edita Stripinytė Geografija  
27. Oksana Vilkauskienė Anglų k., direktoriaus pavaduotoja ugdymui Anglų k.  mokytoja metodininkė
28. Elvyra Matutienė Lietuvių k. ir literatūra, 7 kl. vadovė Lietuvių k. mokytoja metodininkė
29. Vaida Mockienė Muzika, „Dainorėliai“ Muzikos vyresnioji mokytoja
30. Roma Pociuvienė Pradinis ugdymas, lėlių teatras, „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“, 4 kl. vadovė Pradinių kl. mokytoja metodininkė
31. Loreta Petrutienė Logopedė Vyresnioji logopedė
32. Roma Grubliauskienė Mokytojo padėjėja, „Jaunieji šauliai“, 5 kl. vadovė